Velkommen! Her kan du logge inn i Aker Pensjonskasses selvbetjeningsløsning på web.

Hvordan logge inn

Logg inn på portalen og få oversikt over dine pensjonsrettigheter i Aker Pensjonskasse.

Du kan logge inn ved hjelp av BankID eller BankID på mobil. Dersom du ikke har BankID eller BankID på mobil, kan du få dette ved å henvende deg til din bank.

Eikos administrerer pensjonsberegninger og utbetaling.

Logg inn med BankID

Har du spørsmål? Kontakt Eikos på e-post på AkerPensjon@eikos.no, ring oss på 22 01 25 07 eller kontakt oss her.