AKER PENSJONSKASSE

Velkommen til Aker Pensjonskasses websider. Her kan du få informasjon om din pensjon og kontakte medlemsservice. Eikos administrerer pensjonsberegninger og utbetaling for Aker Pensjonskasse.Kontaktinformasjon til Aker Pensjonskasse:


Oksenøyveien 8
Postboks 169, 1325 Lysaker
Telefon: 67 51 30 00
Daglig leder: Berit Mørck
Finanssjef: Inger Lise Egeland
Pensjonskonsulent: Pål Foss
Epost: pensjonskassen@akerpensjonskasse.com


Pensjonskasseforeningen samarbeider med Storebrand om bank og forsikring

  • Aker Pensjonskasse er medlem av Pensjonskasseforeningen som har inngått samarbeid med Storebrand. Her kan du få gode priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring.
  • Tilbudet gjelder for alle rettighetshavere; fripoliser, oppsatte og pensjonister.
  • All saksbehandling utføres av Storebrand. Alt gjøres elektronisk, men man kan ha dialog med rådgivere hos Storebrand både på telefon og chat.
  • Følg lenken https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen for detaljer.
 
Aker Pensjonskasse


Aker Pensjonskasse ble etablert i 1990, og er en av de større private pensjonskassene. Pensjonskassen sikrer ansatte i mange norske Aker bedrifter en tilleggspensjon utover det man får fra folketrygden.

Pensjonskassen har ca. 150 aktive medlemmer, ca. 3000 pensjonister og nesten 13 000 fripoliser, og har en forvaltningskapital på 4,9 milliarder kroner pr. 2016. Vi er lokalisert på Fornebuporten i Oksenøyveien på Fornebu.

Fra 2017 har Eikos ansvar for kontoføring, pensjonsberegninger og –utbetalinger for Aker Pensjonskasse.


Diverse informasjon:

 Pensjon og Forsikringsvilkår
 Hva skjer når du slutter
 Leaving the company
 Forklaring på kontoutskrift fripolise 2013
 Årsrapport 2016
 Årsrapport 2015
 Årsrapport 2014
 Fripoliser 2014

Medlemsservice


Har du spørsmål til din pensjon kan du velge mellom å ringe, sende e-post eller kontakte oss via internett (Service desk). Service desk gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge.

Vi anbefaler at du kontakter oss via Service desk, men du kan også sende e-post til AkerPensjon@eikos.no eller ringe oss på telefonnummer 22 01 25 07.


Informasjon om uttak av pensjon og skjemaer

 Pensjonsreformen og uttak av pensjon

Søknadsskjemaer til bruk for medlemmer:

 Uttak av alderspensjon
 Søknad om uførepensjon
 Søknad om etterlattepensjon

Arbeidsgivermeldinger:

Excel Innmelding / Utmelding/ Regulering
ExcelArbeidsgivermelding ved oppnådd pensjonsalder
ExcelArbeidsgivermelding ved uførhet eller død

Min Pensjon – logg inn med BankID


I Min Pensjon får du oversikt over de pensjonsrettigheter som er registrert på deg. Her vil også utbetalingsslipper, medlemsoppgaver og kontoutskrifter bli lagret.