Velkommen! Her kan du logge inn i Aker pensjonskasses selvbetjeningsløsning på web.

Hvordan logge inn

Logg inn på portalen og få oversikt over dine pensjonsrettigheter i Aker pensjonskasse.

Du kan logge inn ved hjelp av BankID eller BankID på mobil. Dersom du ikke har BankID eller BankID på mobil, kan du få dette ved å henvende deg til din bank.

Lumera administrerer pensjonsberegninger og utbetaling.

Logg inn med BankID på mobil

Identifisering

  Mobilnummer og fødselsdato

  Mobilnummer

  Fødselsdato

Har du spørsmål? Kontakt Lumera på e-post på akerpensjon@lumera.com, ring oss på 22 01 25 07 eller kontakt oss her.