DNV GL ytelsesbaserte pensjonsordninger

Velkommen til webløsningen for DNV GL ytelsesbaserte pensjonsordninger. Her kan du få informasjon om din pensjon og kontakte medlemsservice. DNV GL Pensjonskasse og DNV GLs driftspensjon administreres av Eikos AS. 
DNV GL Pensjonskasse


DNV GL Pensjonskasse ble opprettet i 1983 og er en av Norges største private pensjonskasser.

Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn. Utover dette forvalter pensjonskassen også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte.

Fra 1 juli 2016 administreres pensjonskassen av Eikos AS.


 Årsrapport 2016
 Årsrapport 2015

Medlemsservice


Har du spørsmål til din pensjon kan du velge mellom å ringe, sende e-post eller kontakte oss via internett (Service desk). Service desk gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge.

Vi anbefaler at du kontakter oss via Service desk, men du kan også sende e-post til DNVGLpensjon@eikos.no eller ringe oss på telefon
22 01 25 06.


Min Pensjon


I Min Pensjon får du oversikt over de pensjonsrettigheter som vi har registrert på deg, og de ansettelsesperioder som ligger til grunn for pensjonsopptjeningen. Her vil også lønnsslipper, medlemsoppgaver og kontoutskrifter bli lagret.