Velkommen! Her kan du logge inn i DNV GL ytelsesbaserte pensjonsordningers selvbetjeningsløsning på web.

Hvordan logge inn

Logg inn på portalen og få oversikt over dine pensjonsrettigheter i DNV GL Pensjonskasse og DNV GL.

Du kan logge inn ved hjelp av BankID. Dersom du ikke har BankID, kan du få dette ved å henvende deg til din bank.

Eikos administrerer pensjonsberegninger og utbetaling.

Logg inn med BankID på mobil

Identifisering

  Mobilnummer og fødselsdato

  Mobilnummer

  Fødselsdato

Har du spørsmål? Kontakt Eikos på e-post på DNVGLpensjon@eikos.no, ring oss på 22 01 25 06 eller kontakt oss her.